MISIUNE

Asociatia are ca misiune dezvoltarea de abilitati si deprinderi, care sa ajute copiii si tinerii sa se integreze in societate.

Obiectivele noastre sunt:

In domeniul social:

  • sa desfasoare activitati ce vizeaza incluziunea sociala.
  • sprijin si indrumare in ocuparea unui loc de munca.
  • posibilitarea formarii unei experiente inainte de angajare.

In domeniul educational:

  • Sa ofere alternative de invatare si cunoastere copiilor si tinerilor, utilizand psihologia sociala si metodele non-formale.

In domeniul sprijinirii tineretului:

  • activitati de promovare a tinerilor;
  • sa desfasoare activitati de consiliere si indrumare vocationala pentru tineri;

In domeniul protectiei mediului:

  • sa initieze si coordoneze proiecte legate de protectia mediului in zona;
  • sa coordoneze actiuni de ecologizare.