Politica privind protecția copilului

 

 

Argument

Asociația MERGI ÎNAINTE este o organizație nonguvernamentală, care desfăsoară activități și implementează proiecte pentru beneficiarii care provin din medii defavorizate social.

Activitatea desfașurată de organizația noastră este concentrată către copii, familii și comunități, în scopul incluziunii sociale.

În cadrul Asociației MERGI ÎNAINTE funcționează mecanisme și mijloace de protecție a copiilor care au scopul de a preveni și răspunde la situațiile de exploatare, neglijare, abuz și alte forme de violență.

Ghidați de principii morale, încercăm să asigurăm protecția copiilor față de toate formele de abuz sau violență în familii, scoli, instituții și comunități.

Activitățile și proiectele implementate, facilitează reintegrarea socială a copiilor care au fost afectați de abuz, neglijare sau exploatare.

Deasemeni activitatea desfășurată sprijină prevenirea:

 • exploatării;

 • abuzurilor fizice sau emoționale;

 • neglijării și comportamentului neglijent;

 • practicilor tradiționale dăunătoare și a violenței îndreptate împotriva copiilor atât în familie cât și în comunitate;

 • oricăror situații de risc pentru copii în cadrul comunităților sau familiei.

Angajamente

Angajații, colaboratorii și voluntarii Asociației MERGI ÎNAINTE vor da dovadă, întotdeauna, de cel mai responsabil comportament față de copii astfel:

 • Se angajează să arate că sunt conștienți de problemele legate de încălcarea drepturilor copilului.

 • Se angajează să reducă riscurile pentru a preveni orice prejudiciu cauzat minorilor.

 • Se angajează să cunoască eventuale suspiciuni de abuz și ce acțiuni trebuie întreprinse pentru prevenirea sau combaterea acestora.

 • Se angajează să întreprindă o acțiune eficientă ca răspuns la abuzuri identificate sau raportate.

Angajaților, colaboratorilor și voluntarilor Asociației MERGI ÎNAINTE le este strict interzisă:

 • lovirea, abuzul fizic sau abuzul emoțional al unui minor;

 • să aibă atitudini față de copii care ar putea afecta negativ dezvoltarea lor armonioasă și integritatea fizică a acestora;

 • să acționeze cu comportamente care pot fi considerate exemple negative pentru copii;

 • să acționeze în moduri care ar putea fi abuzive sau care ar putea pune copiii în pericol de exploatare, maltratare sau abuz;

 • să folosească limbaj inadecvat, remarci ofensatoare sau discriminatorii;

 • să se comporte necorespunzător sau provocator sexual;

 • să stimuleze cu bani sau să obțină favoruri în schimbul cedării unor bunuri materiale.

Asociația MERGI ÎNAINTE încurajează angajații, colaboratorii și voluntarii astfel:

 • să fie vigilenți în identificarea situațiilor care ar putea genera riscuri pentru minori și să știe să le gestioneze;

 • să raporteze orice suspiciune sau certitudine cu privire la un posibil abuz sau maltratare față de un minor;

 • să organizeze activitatea la locul de muncă astfel încât să se minimizeze riscurile de orice natură;

 • să se asigure că ceilalți membri din organizație acționează responsabil în lucrul cu copii;

 • să dezvolte capacități și abilități copiilor pentru a discuta despre drepturile lor și să ofere informații despre rezolvarea oricăror probleme;

 • să mențină un standard profesional ridicat în lucrul cu copii;

 • să respecte drepturile copiilor să le trateze în mod corect, onest și cu demnitate;

 • să încurajeze participarea copiilor pentru a-și dezvolta capacitatea de auto-protecție.

Președinte Asociatia MERGI INAINTE

Robert Șerban