• Program: luni-vineri 9.00 - 18.00
Dorim implicarea sociala a copiilor si tinerilor apartinand grupurilor dezavantajate.

Proiecte

Proiecte

Proiecte in derulare

Proiectul PAL PUSH II

www.palpush2.eu

Proiectul PAL PUSH II urmărește să dezvolte și să aprobe o serie de obiective în formarea antreprenorială și ocuparea forței de muncă pentru a accelera integrarea grupurilor de incluziune și a sprijini implementarea strategiilor naționale și a Recomandărilor Consiliului de Integrare.

Proiectul își propune să sprijine participarea grupurilor de incluziune socială la diferite niveluri, prin colectarea de date calitative despre abordări și practici și sprijinirea inițiativelor în care participarea lor este cheia schimbării pe termen lung. Oferă o oportunitate de a lucra la provocările fundamentale cu privire la șomaj într-un mod inovator și experimental. De asemenea, recunoaște antreprenoriatul și munca pe cont propriu ca fiind cheie pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii.Promoveaza sprijinul Comisiei Europene pentru antreprenoriat și activități independente, care își concentrează eforturile pe organizatiile și start-up-urile initiate de șomeri și persoane din grupurile vulnerabile pentru sprijinirea antreprenoriatului incluziv și a microfinanțărilor.

Obiectivele specifice ale proiectului, în concordanță cu prioritățile selectate, sunt:

 1. Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și de angajare ale persoanelor care intenționează să conducă afaceri și să înceapă să lucreze.
 2. Creșterea cunoștințelor și a abilităților necesare pentru a stabili și gestiona antreprenoriatul sau pentru a începe un loc de muncă și pentru a dezvolta competențe atât digitale, cât și antreprenoriale.
 3. Furnizare de instrumente pentru dezvoltarea competenței digitale.
 4. Favorizarea înființării de noi întreprinderi prin furnizarea rezultatelor proiectului și a instrumentelor organizațiilor locale de formare și a serviciilor de orientare/formare/asistență și consiliere ale actorilor potențiali antreprenori de incluziune socială, prezentând o idee antreprenorială de dezvoltat și un parcurs de formare specific pentru noii antreprenori începători.
 5. Favorizarea scăderii șomajului în era post-COVID
 6. Promovarea dezvoltării unei cooperări mai puternice și a unei rețele, astfel încât antreprenorii să își poată îmbunătăți accesul la fonduri, oportunități, clienți, parteneri și furnizori.
 7. Îmbunătățirea conectivității digitale, stimularea inovației digitale și consolidarea mediului și a afacerilor digitale
 8. Îmbunătățirea potențialului de creștere al antreprenorilor din grupurile defavorizate

Proiect finanțat de Programul Erasmus Plus

Durata de implementare 01.11.2021 până la 31.10.2023

Cod proiect: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000033499

Parteneri:

 1. RomPraha, Republica Cehă (aplicant)
 2. UNISCO - NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE ASSOCIARE, Italia
 3. ASSOCIAÇÃO MY MADEIRA ISLAND, Portugalia
 4. Asociația MERGI ÎNAINTE, România
 5. OECON, Bulgaria
 6. Otvorena medijska grupacija, Croația
 7. FTHIOTIDOS CHAMBER OF COMMERCE, Grecia
În perioada 7-19 noiembrie 2022 am organizat la Brașov evenimentul PAL PUSH CAMP for inclusive entrepreneurship, un training cu specific antreprenorial, la care au participat 35 de invitați din întreaga Europă.

lături de experții fiecărui partener din proiect am desfășurat zece module de învațare structurate în mai multe categorii: bune practici, mentalitatea antreprenorului, dezvoltarea unei idei, planul de afaceri, competențe digitale necesare, resurse și posibilitați de finantare, inovare în domeniu, comunicare și multe altele.

Întâlnirea a avut ca scop principal testarea unui continut de învățare care va fi promovat ulterior si oferă suport teoretic și practic în cazul începerii unei afaceri proprii.

Proiectul Ambasadori Romani 2.0

www.palambassadors.eu

Proiectul Ambasadori Romani 2.0 își propune să ofere abilități și competențe formatorilor, profesorilor și lucrătorilor romi în procesul educațional, de asemenea abordeaza părăsirea timpurie a școlii și capacitatea educațională scăzută a copiilor minorităților.

Obiective principale

Obiectivele principale ale proiectului sunt: îmbunătățirea competențelor și implicarea asistenților sociali, consilieri și mediatori în procesul de mentorat, de implicare a romilor, tineri și studenți, cu obiectivul principal de a reduce abandonul școlar.

Proiectul își propune, de asemenea, să crească reprezentarea tinerilor romi din grupurile minoritare – cum ar fi copiii romi- în procesul educațional pe termen lung, pe baza principiului că educația de calitate ar trebui să se potrivească cursantului.

Scopul Proiectului Ambasadori Romani 2.0 este de a aborda decalajele și formare de competențe pentru asistenții sociali care sprijină tinerii romi în educație, oferindu-le o abordare de mentor, adaptată pentru a-i sprijini pentru a ghida eficient tinerii dezavantajați în calea lor către educația incluzivă.

Concret, urmărește:

 1. Valorificarea experienței europene existente în procesul de furnizare a serviciilor de consiliere persoanelor marginalizate;
 2. Să adapteze cunoștințele existente într-un curriculum inovator de formare;
 3. Introducerea unei metodologii de mentorat sigure și eficiente, care să vizeze sprijinirea tinerilor și copiilor romi în procesul educațional și orientarea în carieră;
 4. Îmbunătățirea competențelor existente ale asistenților sociali, consilierilor și formatorilor în domeniul serviciilor de sprijin pentru romi.

Durata de implementare 01.11.2021 - 31.10.2023

Cod proiect: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026290

Parteneri:

 1. SENSUS, Suedia (aplicant)
 2. Asociația MERGI ÎNAINTE, România
 3. OECON, Bulgaria
 4. Dum narodnostnich mensin o.p.s.
 5. Fundació Privada, Pere Closa, Spania
 6. LIGHTHOUSE OF THE WORLD, Grecia
In perioada 9 – 11 noiembrie 2022 am gazduit activitate creativă “A brain to pick & an ear to listen” în cadrul căreia partenerii Proiectului au contribuit la dezvoltarea și adaptarea conceptului de mentorat în contextul prevenirii abandonului școlar.

Au fost prezentate noțiuni teoretice și exemple practice care vor fi cuprinse într-o metodologie de lucru utilă celor care vor să devină mentori.

Astfel au fost aprofundate: situatiile abandonului școlar în țările partenere, procesul în sine, diferite tehnici de mentorat, beneficiile acestuia, profilul mentorului și căile de implicare în proces.

Împreună facem diferența

Oferim alternative educative privind integrarea și implicarea socială a copiilor și tinerilor aparținând grupurilor dezavantajate.

ASOCIATIA MERGI INAINTE

Proiectele noastre

Sport, timp liber și inteligență emoțională

Scopul proiectului să asigure calitate și accesibilitate în învățarea non-formală, în lucrul cu tinerii.

Romani
Ambassadors

Proiectul Romani Ambassadors si-a propus să susțină o serie de obiective în domeniul formării și ocupării forței de muncă,

Proiectul
PAL

Implementarea proiectului faciliteaza accesul la educatie si gasirea unui loc de munca a persoanelor de etnie roma.

Rupe Cercul

Actiuni europene de sensibilizarea copiilor, tinerilor si a profesionistilor cu privire la drepturile copilului si justitia juvenila.

Impreună pentru NEET

Obiectivul principal il reprezinta explorarea masurilor eficiente, sustenabile si transferabile pentru o mai bună reintegrare a tinerilor.

Stai alături de mine

Construirea de modele ecologice pentru integrarea persoanelor care ies din sistemul de protecție al statului…

Proiectul PALKonnect

PALKonnect are ca obiectiv principal susținerea artiștilor din grupurile vulnerabile în contextul pandemiei COVID 19.

Si noi puteam
invata

Curs de formare abilitati in domeniul TIC, beneficiari copii institutionalizati la Centru pentru Copilul Delincvent Ghimbav Brasov.

Si ceilalti conteaza

– Curs de cunoastere si aprofundare a trasaturilor de caracter pozitive, bazat pe metode de predare non formale.
– Partener in cadrul proiectului Copilarie fara delincventa – implementat de Politia Romana si Autoritatea Nationala pentru Drepturile Copilului.
– Proiect cu finanţare prin programul de granturi al Comisiei Europene “Prevenirea si lupta împotriva criminalităţii” (ISEC).

Sa ne indeplinim
dorinte

Curs de educatie financiara pentru elevii Scolii Gimnaziale Ghimbav si copii de la Centru pentru Copilul Delincvent Ghimbav.

ASOCIATIA MERGI INAINTE

Proiectele noastre

Sport, timp liber și inteligență emoțională

Scopul proiectului să asigure calitate și accesibilitate în învățarea non-formală, în lucrul cu tinerii.

Romani
Ambassadors

Proiectul Romani Ambassadors si-a propus să susțină o serie de obiective în domeniul formării și ocupării forței de muncă,

Proiectul
PAL

Implementarea proiectului faciliteaza accesul la educatie si gasirea unui loc de munca a persoanelor de etnie roma.

Rupe Cercul

Actiuni europene de sensibilizarea copiilor, tinerilor si a profesionistilor cu privire la drepturile copilului si justitia juvenila.

Impreună pentru NEET

Obiectivul principal il reprezinta explorarea masurilor eficiente, sustenabile si transferabile pentru o mai bună reintegrare a tinerilor.

Stai alături de mine

Construirea de modele ecologice pentru integrarea persoanelor care ies din sistemul de protecție al statului…

Proiectul PALKonnect

PALKonnect are ca obiectiv principal susținerea artiștilor din grupurile vulnerabile în contextul pandemiei COVID 19.

Si noi puteam
invata

Curs de formare abilitati in domeniul TIC, beneficiari copii institutionalizati la Centru pentru Copilul Delincvent Ghimbav Brasov.

Si ceilalti conteaza

– Curs de cunoastere si aprofundare a trasaturilor de caracter pozitive, bazat pe metode de predare non formale.
– Partener in cadrul proiectului Copilarie fara delincventa – implementat de Politia Romana si Autoritatea Nationala pentru Drepturile Copilului.
– Proiect cu finanţare prin programul de granturi al Comisiei Europene “Prevenirea si lupta împotriva criminalităţii” (ISEC).

Sa ne indeplinim
dorinte

Curs de educatie financiara pentru elevii Scolii Gimnaziale Ghimbav si copii de la Centru pentru Copilul Delincvent Ghimbav.

Si noi puteam
invata

Curs de formare abilitati in domeniul TIC, beneficiari copii institutionalizati la Centru pentru Copilul Delincvent Ghimbav Brasov.

Si ceilalti conteaza

– Curs de cunoastere si aprofundare a trasaturilor de caracter pozitive, bazat pe metode de predare non formale.
– Partener in cadrul proiectului Copilarie fara delincventa – implementat de Politia Romana si Autoritatea Nationala pentru Drepturile Copilului.
– Proiect cu finanţare prin programul de granturi al Comisiei Europene “Prevenirea si lupta împotriva criminalităţii” (ISEC).

Sa ne indeplinim
dorinte

Curs de educatie financiara pentru elevii Scolii Gimnaziale Ghimbav si copii de la Centru pentru Copilul Delincvent Ghimbav.

Call Now Button