Proiectele Asociatiei MERGI INAINTE Brasov

PROIECTE IN DERULARE

null

Stai alături de mine. Construirea de modele ecologice pentru integrarea persoanelor care ies din sistemul de protecție al statului prin elaborarea de politici participative

Obiectiv principal:
Definirea unor strategii pentru copiii care părăsesc sistemul de protecție, cu un accent special pe minorii și tinerii implicați în procedurile penale și civile
Obiective specifice:
1. îmbunătățirea eficienței mecanismelor și procedurilor de părăsire a sistemului de îngrijire, prin implicarea tinerilor care ies din sistemul de protecție
;
2. Formarea unor capacități pentru profesioniștii care lucrează cu copiii implicați în procedurile penale și civile pentru a aborda în mod profesionist problemele legate de procesul de părăsire a sistemului, printr-o metodologie bazată pe mentorat;
3. Acceptarea abordărilor bazate pe drepturi și a strategiilor ecologice în mecanismele de părăsire a sistemelor de protecție la nivel european;

În cadrul proiectului specialişti din patru ţări au creat un joc de masă recomandat copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie al statului sau privat, lucrătorilor de tineret, dar şi familiilor cu copii şi tineri dispuşi să-şi exerseze abilităţile sociale.

Jocul poate fi descărcat accesând adresa:

http://bit.ly/standbymegame

sau

Carduri şi Poveşti →              Instrucţiuni de joc →

 

Protocol de lucru destinat specialiștilor care sunt implicați în sprijinirea tinerilor ce părăsesc sistemul de protecție.→

Sport, timp liber și inteligență emoțională - Model de diferențiere în cadrul societății

Proiect finanțat de Programul ERASMUS PLUS, Parteneriate straegice – Dezvoltare și Inovare
Durata: 18 luni (08.11.2017-07.05.2019)
Scopul proiectului: Să asigure calitate și accesibilitate în învățarea non-formală, în lucrul cu tinerii prin sprijinirea dezvoltării și diseminării unui nou model integrat pentru a ajunge la persoane marginalizate, a preveni rasismul și intoleranța în rândul tinerilor prin cooperarea consolidată a organizațiilor care activează în domeniul tineretului.

null

Romani Ambassadors

Proiectul Romani Ambassadors își propune să dezvolte o abordare cuprinzătoare și să susțină o serie de obiective în domeniul formării și ocupării forței de muncă pentru a accelera integrarea romilor și a sprijini implementarea strategiilor naționale de incluziune a romilor și a recomandărilor Consiliului privind integrarea romilor.
Proiectul vizează stimularea participării tinerilor romi prin sprijinirea inițiativelor în care participarea romilor este cheia schimbării pe termen lung.

Program: Erasmus+, KA2 Parteneriate strategice – Tineret

 

Strategie privind exprimarea obiectivului UE: Educatia Romilor 2018-2028:

GHIDUL EUROPEAN AL MEDIATORULUI ROMILOR SPECIALIZAT ÎN OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ:

PROIECTE FINALIZATE

Lupta impotriva discriminarii si antigipsismului in educatie si campul muncii

Proiectul atinge obiective in sfera educatiei si ocuparii fortei de munca cu scopul de a accelera integrarea romilor, deasemeni sprijina punerea in aplicatie a strategiilor de integrare si recomanda Consiliului Europei modalitati de incluziune sociala. Finantarea acestui proiect este asigurata prin Programul

Breaking the Circle

Partener in cadrul proiectului – Breaking the circle – proiect finantat in cadrul JUST/2014/JPPI/AG/CHIL. Scopul proiectului presupune derulare de activitati ce sensibilizeaza copiii, tinerii si profesionistii cu privire la drepturile copiilor si justitia juvenila
Durata proiect: 01.09.2015-31.08.2017

Impreuna pentru NEET

 Proiect transnational care are ca scop creare de sinergii intre diferiti actori sociali pentru a explora efectiv si sustenabil masuri de reintegrare in societate a tinerilor din categoria NEET. Proiectul este finantat de programul Erasmus Plus.

Si noi puteam invata

Curs de formare abilitati in domeniul TIC, beneficiari  copii institutionalizati la Centru pentru Copilul Delincvent Ghimbav  Brasov.

Si ceilalti conteaza

– Curs de cunoastere si aprofundare a trasaturilor de caracter pozitive, bazat pe metode de predare non formale.
– Partener in cadrul proiectului Copilarie fara delincventa – implementat de Politia Romana si Autoritatea Nationala pentru Drepturile Copilului.
– Proiect cu  finanţare prin programul de granturi al Comisiei Europene ,,Prevenirea si lupta împotriva criminalităţii” (ISEC).

Sa ne indeplinim dorinte

Curs de educatie financiara, beneficiari fiind elevii  Scolii Gimnaziale Ghimbav si copii institutionalizati la Centru pentru Copilul Delincvent Ghimbav  Brasov.