Proiect PAL

 

 

Asociatia MERGI INAINTE impreuna cu parteneri din Europa implementeaza proiectul:
Combaterea discriminarii si anti-gipsismului in educatie si pe piata muncii din EU (PAL).Implementarea proiectului faciliteaza accesul la educatie si gasirea unui loc de munca a persoanelor de etnie roma. Activitatile sunt co-finantate de Uniunea Europeana in cadrul programului DG Justice.
Scopul
Dezvoltarea unei abordari care sa sprijine anumite obiective in educatie si ocuparea fortei de munca prin punerea în aplicare a strategiilor nationale de incluziune si folosirea recomandarilor Consiliului Europei privind integrarea romilor.
Proiectul isi propune sa sprijine participarea tinerilor romi, prin colectarea de date calitative cu privire la abordarile si practicile tinerilor romi si sprijinirea initiativelor, in cazul in care participarea romilor este cheia pentru schimbare pe termen lung.
Perioada de implementare:
4 ianuarie 2016 – 3 ianuarie2018
Obiectivele specifice ale proiectului includ:
1) Combaterea discriminarii si romafobiei;
2) Sporirea cooperarii mai multor parti interesate;
3) Promovarea valorilor democratice comune, consolidarea drepturilor fundamentale si consolidarea statului de drept;
4) Dezbaterea – calea de urmat pentru reteaua europeana pentru incluziunea sociala a romilor;
5) Dezvoltarea capacitatilor de participare a romilor la nivel regional si local;
6) Culegerea de informatii si crearea unei baze de date privind participarea romilor la actul educativ si pe piata muncii;
7) Sensibilizeaza partile interesate cu privire la nevoia de a asigura accesul la educatie si angajare;
8) Instruirea si transferul abilitatilor pentru formatori si a altor parti interesate la nivelul de baza, in
scopul de a realiza integrarea copiilor si tinerilor romi în procesul de educatie si angajare.
Activitati ce vizeaza educatia:
1) Abordare integrata a programului educational specific adaptat pentru educatia tip „ A doua sansa”;
2) Campanie internationala de integrare a romilor „Nu e prea tarziu” cu scopul popularizarii beneficiiloreducatiei;
3) Cursuri de formare pentru profesori (320 cursanti);
4) „Stimuleaza educatia” – curs de socializare a copiilor de etnie roma (1220 de participanț i).
Activitati ce vizeaza accesul la angajare:
1) Abordarea integrata a situatiei actuale cu adaptarea la posibilitati specifice privind angajarea romilorin UE;
2) „Angajeaza-ma” – Campanie de sensibilizare internationala privind integrarea romilor, ce vizeaza popularizarea oportunitatilor egale in servicii de ocupare din UE;
3) Formare de formatori on-line cu 360 participanti;
4) „Stimuleaza oportunitati de angajare” – eveniment ce promoveaza drepturile de munca si
posibilitatile de acces pe piata muncii (1800 de participanti).
Activitati comune:
1) Activitati de promovare la nivel local: informari, buletine, comunicat de presa, afise, brosuri;
2) Pregatirea si prezentarea modelului anti-discriminare bazata pe cele mai bune practici si politici de prevenire, in comunitatile pentru romii din UE.
Parteneri:
Leader: UC Limburg vzw (UCLL) – Belgia
University Rehabilitation Institute – Slovenia
Florida Centre de Formacio, Coop. V. – Spania
Corvinus University Budapest – Ungaria
Komunikujeme o.p.s. – Cehia
House of National Minorities – Cehia
Consorzion Innopolis – Italia
Fondazione Leone Moressa – Italia
Comune di Reggio Emilia – Italia
Institute of Psychosocial Development – Grecia
Institute of Entrepreneurship Development – Grecia
ANATOLIKI – Grecia
Asociatia MERGI INAINTE – Romania
Drustvo za razvijanje prostovoljnega della Novo mesto – Slovenia
Fondo Formacion Euskadi S.L.L. – Spania
SRDA – Belgia
UCCU Alapitvany – Ungaria
ALDA – Franta
Perioada de implementare
Ianuarie2016-ianuarie2018
Pentru mai multe informatii vizitati link-urile:
Twitter: #PALPROJECT2016
PAL_PROJECT_2016
Facebook: PAL project
Linkedin: PAL_PROJECT_2016